Glory Industries logo

Kiyes Nou Ye

GLORY INDUSTRIES se yon konpayi prive ke yon fanm fonde e ap dirije , e ki travay nan zafè chanje papye resikle an pwodwi ijyenik an papye.Glory industries chita nan potoprens ,Ayiti.

GLORY INDUSTRIES pwodwi anba mak Glory ‘‘Glory Siye’’,Glory Pwòp”, mak sa yo se konsepsyon maketing espesyal pou mache local ayisyen an. Lòt mak tankou “Glory KLASIK” ,Glory JOY’’ ak ‘’Glory LUKS’’,GLORY “PUPPY LOVE’’se mak kalite ki pi siperyè ki vize mache lokal yo tankou mache entènasyonal la .

A Video on Glory Industries Haiti
She’s a ‘professor’ in toilet-paper making in Haiti - Miami Hearld

Nou prensipalman itilize bon kalite papye resikle nan pwodiksyon nou yo, nou melanje tou papye swa ak papye vyèj .N ap fè projè pou fè gwo woulo geyan pou enstitisyon yo, ti mouchwa poch ,ak sevyèt kizin nan yon tan ki pa two lwen.Sevyèt pou fanm ak kouchèt pou ti bebe ap swiv aprè.

Jodi a, se sèlman 60% nan popilasyon ayisyen an ki gen aksè a papye twalèt, akòz gwo distans pwoblèm wout, mank edikasyon , oswa bon abitid ijyèn.

Konpayi nou an fyè deske li fè gwo efo pou rive nan zon rekile sa yo pou sèvi popilasyon an.Fè yo jwenn pwodwi pou ekonomi zòn nan mache , konsa nou eseye satisfè konsomatè zòn izole sa yo .Nou konsantre nou anpil sou pwomosyon ijyèn ,epi fome moun yo pou aprann utilize pwodwi papye ijyenik yo bien.

Konsomatè yo nan koze pwodwi ijyenik reprezante 10.497.000 moun, e ki repoze sou 95% enpòtasyon k’ap vini nan lot peyi .Nan 14,000 pwodwi ijyenik enpote sèlman 60% nan popilasyon genyen aksè a yo e souvan yo two chè, ki fè konsomatè paka achte e pa itilize yo .Rete 40% nan popilasyon ki gen malman aksè a pwodwi sa yo. N ‘ap travay pou elimine pwoblèm sa ,pou bouche gwo vid sa, e diminue rantre prodwi etranje yo sou mache a.Objektif nou se elaji mache nou ,vinn nimero ‘’En’’ nan zafè pwodwi ijyenik an AYITI e genyen 50% mache a nan kat ane k’ap vini yo.

Akote de vize ki se kreye yon mache pwofitab pou tout moun ,misyon konpayi an tou se amelyore byennèt sosyal, nan pwodwi bon jan kalite pwodwi ijyenik disponib pou tout ayisyen.Glory Industries kontribye nan devlopman ekonomi ayisyen an, nan rediksyon , to chomaj ,ansanm ak amelyorasyon nan PIB peyi Da,yiti .Konpayi Glory Industries angaje li nan pwomosyon lijyèn ak lasante nan kominote ayisyen an pou abitid ijyenik konsomatè yo chanje . Konpayi an vle ankouraje ,e satisfè konsomasyon de mas nan pwodwi nan pri ki pi ba pou konsomatè yo depanse mwens ,e fè moun k’ ap vann pwodwi nou yo fè plis lajan.Glory Industries genyen lot pwodwi premye klas tou ,ki la pou reponn a bezwen lot gwoup ki sou mache ayisyen an ,e mache ekspotasyon an tou.

Glory Industries se yon konpayi ki responsab nan zafè sosyete ak anviwònman . Nou ap travay di pou fè mak swen pèsonèl nou yon vinn makonen ak koze la sante e lijyèn.


GLORY PAPERS, THE HYGIENE SOLUTION!